Garantii tingimused
 • ONOUT SHOP OÜ e-poest ostetud toodetele kehtib tootegarantii vastavalt toote kirjeldusele.
 • Tootega koos peab garantiile esitama ka originaal ostukviitungi.
 • Toote transpordikulud garantiikontrolli katab ostja, ehk toote toimetamine ekspertiisi. Juhul kui tegemist on tootest tuleneva veaga mis ei ole kliendi põhjustatud võtab postikulud enda kanda ONOUT SHOP OÜ.
 • Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist samaväärse toote vastu kehtiva garantii korral.

Garantiiaeg ei kehti juhul, kui:

 • Toodet garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti/kviitungit või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud;
 • Toote seeria- ja mudelinumber on eemaldatud, muudetud, teise kohta paigutatud või mitteloetav;
 • Müüja poolsed toote kleebised/identifitseerimiskleebised on eemaldatud või rikutud
 • Toote spetsifikatsioone on  muudetud, olenemata kui hästi seda on tehtud, või kui toode on viidud remonti mujale kui ONOUT SHOP OÜ-se või mõnda ONOUT SHOP OÜ poolt volitatud esindusse.
 • Toote rike tekkis omaniku süül, ebaõige kasutamise, kogenematuse või õnnetuse tulemusena.
 • Tarkvaralised vead, akud ja laadijad ei käi müügigarantii alla.

Tagastamistingimused:

 • Kõigil e-poest ostetud seadmetel kehtib 14 päevane tagastusõigus välja arvatud kaubale millele tarbija ise ONOUT SHOP OÜ kontorisse järgi tuleb
 • Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija andma teada kauba tagastamisest ONOUT SHOP OÜ e-poe e-maili aadressil info@onout.eumitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.
 • Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 EURi ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
 • ONOUT SHOP OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.
 • Müüja poolsed kleebised ja kaup ei tohi olla tagastamis hetkel rikutud.

Kontaktandmed:

 • Tagastuse või garantii korral teatada ONOUT SHOP OÜ e-maili info@onout.eu